Vitajte v archíve záznamov Vašej spoločnosti Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. zoradených podľa rokov

Rail Cargo Archiv

BA_03/2023 Záznam z kontroly BOZP BA (23.03.2023)
BA_06/2023 Záznam z kontroly BOZP BA (07.06.2023)
BA_09/2023 Záznam z kontroly BOZP BA (26.09.2023)
ZA_03/2023 Záznam z kontroly BOZP ZA (15.3.2023)
ZA_06/2023 Záznam z kontroly BOZP ZA (14.06.2023)
ZA_09/2023 Záznam z kontroly BOZP ZA (08.09.2023)
PHP_ZA/2023 Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja
05/2023 Analýza zorného poľa samohybných pracovných prostriedkov (05/2023)
09/2023 Analýza zorného poľa samohybných pracovných prostriedkov (09/2023)
12/2023 Audit BOZP a OPP
PHP_BA/2023 Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja
ZA_12/2022 Preukaz obsluhy RMRP - krovinorez (ZA_2212)
Naspäť
BA_03/2022 Záznam z kontroly BOZP BA (08.03.2022)
ZA_03/2022 Záznam z kontroly BOZP ZA (10.3.2022)
BA_06/2022 Záznam z kontroly BOZP BA (09.06.2022)
ZA_06/2022 Záznam z kontroly BOZP ZA (20.06.2022)
BA_09/2022 Záznam z kontroly BOZP BA (27.09.2022)
ZA_09/2022 Záznam z kontroly BOZP ZA (30.09.2022)
BTS_12/2022 Audit BOZP a OPP (12/2022)
Naspäť
 
BA_03/2021 Záznam z kontroly BOZP BA (16.3.2021)
BA_06/2021 Záznam z kontroly BOZP BA (17.6.2021)
ZA_03/2021 Záznam z kontroly BOZP ZA (10.3.2021)
ZA_06/2021 Záznam z kontroly BOZP ZA (11.6.2021)
PHP_ZA/2021 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja ZA
3/2021 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky BA
3/2021 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky ZA
ZA_09/2021 Záznam z kontroly BOZP ZA (30.9.2021)
BA_09/2021 Záznam z kontroly BOZP BA (28.9.2021)
PHP_BA/2021 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja BA
Naspäť
BA_03/2020 Záznam z kontroly BOZP BA (20.3.2020)
BA_06/2020 Záznam z kontroly BOZP BA (16.6.2020)
BA_09/2020 Záznam z kontroly BOZP BA (22.9.2020)
ZA_03/2020 Záznam z kontroly BOZP ZA (17.3.2020)
ZA_06/2020 Záznam z kontroly BOZP ZA (12.6.2020)
ZA_09/2020 Záznam z kontroly BOZP ZA (29.9.2020)
BTS_12/2020 Audit BOZP a OP
9/2020 ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu BA
9/2020 ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu ZA
11/2020 Kontrola alkohol BA
09/2020 Kontrola alkohol ZA
11/2020 Kontrola OOPP BA
09/2020 Kontrola OOPP ZA
PHP_BA/2020 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja BA
PHP_ZA/2020 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja ZA
3/2020 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky BA
3/2020 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky ZA
BA_03/2019 Záznam z kontroly BOZP BA (20.3.2019)
BA_06/2019 Záznam z kontroly BOZP BA (19.6.2019)
BA_09/2019 Záznam z kontroly BOZP BA (17.9.2019)
ZA_03/2019 Záznam z kontroly BOZP ZA (17.3.2019)
ZA_06/2019 Záznam z kontroly BOZP ZA (21.6.2019)
ZA_09/2019 Záznam z kontroly BOZP ZA (06.9.2019)
BTS_12/2019 Audit BOZP a OP
06/2019 ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu BA
06/2019 ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu ZA
06/2019 Kontrola alkohol BA
06/2019 Kontrola alkohol ZA
12/2019 Kontrola OOPP BA
12/2019 Kontrola OOPP ZA
PHP_BA/2019 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja BA
03/2019 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky BA
03/2019 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky ZA
03/2019 Školenie BOZP OPP BA
03/2019 Školenie BOZP OPP ZA
BA_04/2018 Záznam z kontroly BOZP BA (26.4.2018)
BA_06/2018 Záznam z kontroly BOZP BA (26.6.2018)
BA_09/2018 Záznam z kontroly BOZP BA (26.9.2018)
ZA_04/2018 Záznam z kontroly BOZP ZA (17.4.2018)
ZA_06/2018 Záznam z kontroly BOZP ZA (22.6.2018)
ZA_09/2018 Záznam z kontroly BOZP ZA (22.9.2018)
BTS_12/2018 Audit BOZP a OP
12/2018 ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu BA
12/2018 ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu ZA
03/2018 Kontrola alkohol ZA
12/2018 Kontrola OOPP BA
12/2018 Kontrola OOPP ZA
PHP_BA/2018 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja BA
PHP_ZA/2018 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja ZA
03/2018 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky BA
03/2018 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky ZA