Vitajte v archíve záznamov Vašej spoločnosti Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. zoradených podľa rokov

Rail Cargo Archiv

2023/03 Záznam z kontroly BOZP BA (23.03.2023)
2023/06 Záznam z kontroly BOZP BA (07.06.2023)
2023/09 Záznam z kontroly BOZP BA (26.09.2023)
2023/03 Záznam z kontroly BOZP ZA (15.3.2023)
2023/06 Záznam z kontroly BOZP ZA (14.06.2023)
2023/09 Záznam z kontroly BOZP ZA (08.09.2023)
2023/03 Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja
2023/05 Analýza zorného poľa samohybných pracovných prostriedkov (05/2023)
2023/09 Analýza zorného poľa samohybných pracovných prostriedkov (09/2023)
Naspäť
2022/03 Záznam z kontroly BOZP BA (08.03.2022)
2022/03 Záznam z kontroly BOZP ZA (10.3.2022)
2022/06 Záznam z kontroly BOZP BA (09.06.2022)
2022/06 Záznam z kontroly BOZP ZA (20.06.2022)
2022/09 Záznam z kontroly BOZP BA (27.09.2022)
2022/09 Záznam z kontroly BOZP ZA (30.09.2022)
2022/12 Audit BOZP a OPP (12/2022)
Naspäť
 
2021/03 Záznam z kontroly BOZP BA (16.3.2021)
2021/06 Záznam z kontroly BOZP BA (17.6.2021)
2021/03 Záznam z kontroly BOZP ZA (10.3.2021)
2021/06 Záznam z kontroly BOZP ZA (11.6.2021)
2021/03 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja ZA
2021/03 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky BA
2021/03 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky ZA
2021/09 Záznam z kontroly BOZP ZA (30.9.2021)
2021/09 Záznam z kontroly BOZP BA (28.9.2021)
2021/09 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja BA
Naspäť
2020/03 Záznam z kontroly BOZP BA (20.3.2020)
2020/06 Záznam z kontroly BOZP BA (16.6.2020)
2020/09 Záznam z kontroly BOZP BA (22.9.2020)
2020/03 Záznam z kontroly BOZP ZA (17.3.2020)
2020/06 Záznam z kontroly BOZP ZA (12.6.2020)
2020/09 Záznam z kontroly BOZP ZA (29.9.2020)
2020/12 Audit BOZP a OP
2020/09 ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu BA
2020/09 ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu ZA
2020/11 Kontrola alkohol BA
2020/09 Kontrola alkohol ZA
2020/11 Kontrola OOPP BA
2020/09 Kontrola OOPP ZA
2020/09 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja BA
2020/03 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja ZA
2020/03 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky BA
2020/03 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky ZA
2019/03 Záznam z kontroly BOZP BA (20.3.2019)
2019/06 Záznam z kontroly BOZP BA (19.6.2019)
2019/09 Záznam z kontroly BOZP BA (17.9.2019)
2019/03 Záznam z kontroly BOZP ZA (17.3.2019)
2019/06 Záznam z kontroly BOZP ZA (21.6.2019)
2019/09 Záznam z kontroly BOZP ZA (06.9.2019)
2019/12 Audit BOZP a OP
2019/06 ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu BA
2019/06 ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu ZA
2019/06 Kontrola alkohol BA
2019/06 Kontrola alkohol ZA
2019/12 Kontrola OOPP BA
2019/12 Kontrola OOPP ZA
2019/10 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja BA
2019/03 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky BA
2019/03 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky ZA
2019/03 Školenie BOZP OPP BA
2019/03 Školenie BOZP OPP ZA
2018/04 Záznam z kontroly BOZP BA (26.4.2018)
2018/06 Záznam z kontroly BOZP BA (26.6.2018)
2018/09 Záznam z kontroly BOZP BA (26.9.2018)
2018/04 Záznam z kontroly BOZP ZA (17.4.2018)
2018/06 Záznam z kontroly BOZP ZA (22.6.2018)
2018/09 Záznam z kontroly BOZP ZA (22.9.2018)
2018/12 Audit BOZP a OP
2018/12 ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu BA
2018/12 ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu ZA
2018/03 Kontrola alkohol ZA
2018/12 Kontrola OOPP BA
2018/12 Kontrola OOPP ZA
2018/12 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja BA
2018/04 Kontrola prenosného hasiaceho prístroja ZA
2018/03 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky BA
2018/03 Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnej hliadky ZA