Oprávnenia

  • BTS-0189/17
  • Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
  • VVZ-0188/17-01.1
  • Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu:
    – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov