Montáž, oprava a údržba el. zariadení

  • opravy a údržby vyhradených technických elektrických zariadení v rozsahu do 1000V, v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda objektov A, B
    (A – bez nebezpečenstva výbuchu, B – s nebezpečenstvom výbuchu)
  • rekonštrukcia inštalácie a vyhradených elektrických zariadení v rozsahu do 1000V, v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda objektov A, B
    (A – bez nebezpečenstva výbuchu, B – s nebezpečenstvom výbuchu)
  • montáže do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu do 1000V, v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda objektov A, B
    (A – bez nebezpečenstva výbuchu, B – s nebezpečenstvom výbuchu)