Personálne obsadenie

Marian Šomogyi
samostatný autorizovaný BT, technik PO, elektrotechnik §23, interný audítor QMS – OHSAS
mobil: 0905 255 782
mail: somogyi@bkssafety.sk

Miroslav Bago
samostatný autorizovaný BT, technik PO, elektrotechnik špecialista §24 (revízny technik EZ)
mobil: 0905 226 737
mail: bago@bkssafety.sk

Ing. Andrej Kucka
samostatný autorizovaný BT, špecialista PO
mobil: 0907 769 675
mail: kucka@bkssafety.sk

Fakturačné údaje

BKS SAFETY  s.r.o.
Partizánska 1917/208
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 51 056 828
IČ DPH: SK 21 20 57 35 43
IBAN: SK45 1100 0000 0029 4604 3633
Web: www.bkssafety.sk