Referencie

ž        HYDROS BÁNOVCE s.r.o.

ž        CSS Podhorie n.o. Krásna Ves

ž        DEUFOL SLOVENSKO s.r.o.

ž        Gymnázium Partizánske

ž        Trenčianske minerálne vody a.s.

ž        DROTEX s.r.o.

ž        SCHURTER (SK) s.r.o.

ž        BeShapeTech k.s.

ž        FRUCTOP, s.r.o.

ž        SISME Slovakia, s.r.o.

ž        XAL EasternEurope k.s.

ž        Rail Cargo Operator – ČSKD s.r.o. OZ

ž        Alena Chudobová TOP-TEXT

ž        ZENIT SK, s.r.o.

ž        Staveco s.r.o.

ž        Palette-Wood s.r.o.