E-learning

Ponúkame Vám najmodernejšie metódy vzdelávania

Vzdelávací systém pre oblasť bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi Safetic LMS

VYUŽITIE A VÝHODY E-LEARNINGU

Výhody pre zamestnancov:

 • Zamestnanci študujú v čase, keď majú menej práce.
 • Možnosť študovať po „etapách“, po prerušení štúdia pokračuje zamestnanec v štúdiu tam kde naposledy skončil.
 • Priebežné overovanie vedomostí.
 • Záverečný test je možné opakovať, možnosť doštudovať témy, ktoré si zamestnanec nezapamätal.

Výhody systému Safetic:

 • Automatické upozornenie zamestnanca mesiac pred skončením platnosti.
 • Možnosť individuálne nastaviť periodicitu pripomienok na nedokončené kurzy.
 • Digitálna archivácia záznamových kníh (certifikátov).
 • Prehľadné reporty zamestnancov, ktorým končí platnosť školenia.
 • Prehľadné reporty zamestnancov, ktorým skončila platnosť preškolenia (hrozba pokuty pre zamestnávateľa za nesplnenie povinností zamestnanca).
 • Systém Safetic eviduje a stráži všetky povinné školenia, ktoré sa študujú formou e-learningu.
 • Aktualizácia zoznamu zamestnancov cez Excel (import súboru v csv formáte).

Pre prihlásenie sa do e-learningu kliknite sem:

 

Veríme, že využijete množstvo výhod systému Safetic a zaradíte sa medzi našich spokojných zákazníkov.